PrvníPDA

Zadávání textu do PDA

Většina PDA nemá klávesnici - je tedy nutné psát pomocí displeje.

Nejčastějšími možnostmi jsou rozpoznávání znaků (psaných po jednom), rozpoznávání po celých slovech a vyťukávání písmen na softwarové klávesnici.

Nejrychlejší je většinou rozpoznávání psaného textu po znacích. Vyžaduje však trénink, pro písmena často platí zvláštní pravidla. Příklad: písmeno c a e by byly při rozpoznávání podobné - proto se například jedno musí psát odshora a druhé zezdola.

Rozpoznávání po slovech většinou příliš nefunguje - mívá problémy s diakritikou a absencí českého slovníku (i při instalaci české lokalizace).

Softwarová klávesnice

Zadávání textu do PDA Zadávání textu do PDA Zadávání textu do PDA

Pokud to PDA umožňuje, bývá užitečné připojit USB klávesnici - například pro psaní delších poznámek jde o ideální řešení.

USB klávesnice (zadávání textu do PDA)